Krav om arbejds- og lærlingeklausuler

Byrådet besluttede i december 2019, at leverandører, som udfører opgaver for kommunen, skal påtage sig et ansvar for at sikre elevpladser til lærlinge.

Helsingør Kommune har siden 2015 haft en arbejdsklausul i bl.a. kontrakter, der omhandler byggeri eller levering af tjenesteydelser.

Byrådet besluttede i december 2019, at leverandører, som udfører opgaver for kommunen, skal påtage sig et ansvar for at sikre elevpladser til lærlinge – alternativt ledige - samt at arbejdsklausulen fremover anvendes i alle kommunens kontrakter, herunder bygge- og anlægsarbejder, forpagtning, udlejning samt tjenesteydelser, dog ikke i varekøb.

Helsingør Kommune anvender arbejds- og lærlingeklausulen for at sikre fair konkurrence i erhvervslivet og modvirke social dumping. Det betyder, at man som fx entreprenør, leverandør m.fl. skal skrive under på, at man sammen med sine eventuelle underleverandører overholder dansk lovgivning og gældende danske kollektive overenskomster (løn, ferie, pension, arbejdstid m.v.), når man udfører arbejde for Helsingør Kommune.

Udfyld formularen og læs mere om ordningen:

Læs mere om arbejds- og lærlingeklausuler