Nyttige links for erhvervslivet

Som virksomhed kan du løbende holde dig opdateret om forskellige tiltag for erhvervslivet i forhold til Corona-virus.

Virksomhedsguide for din virksomhed i Corona-krise

Erhvervsstyrelsen har samlet en masse vejledninger om, hvilke forholdsregler og hjælp din virksomhed kan tage/søge i forbindelse med Corona-virus/COVID-19. Vejledningerne bliver løbende opdateret:

Virksomhedsguide vedr. Corona-virus

Lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter.

Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Hjælpepakke til virksomheder

Regeringen iværksætter nu en hjælpepakke til erhvervslivet, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af Corona-virus. Det drejer sig bl.a. om initiativer som udskydelse af betalingsfristerne på moms for de månedsafregnede virksomheder og udskydelse af betalingsfrister på A-skat og am-bidrag.

Hjælpepakke til virksomheder

Beskæftigelses-hotline til virksomheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en hotline på tlf. 72 20 03 50, hvor alle, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan få svar.

Beskæftigelsesområdet - landsdækkende hotline

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

Har Coronavirus / COVID-19 økonomiske konsekvenser for dig og din virksomhed? Copenhagen Business Hub –Erhvervshus Hovedstaden tilbyder gratis rådgivning.

Information fra CPH Business Hub - Erhvervshuset

Vækstfonden har tilbud om hjælp til Corona-ramte virksomheder: 

Læs mere her

Vi har samlet en række nyttige telefonnumre og hjemmesider for virksomheder, der er berørt af tiltagene mod spredning af Corona-virus.

Information til virksomheder om særlige tiltag