Opfindsomhed giver håndsprit i trange tider

Helsingør Beredskab tømte et spritlager, og den lokale virksomhed Nordcoll omdannede det til håndsprit, som er leveret til sundheds- og ældreområdet.

Medarbejderne hos Helsingør Beredskab opdagede for kort tid siden, at der var opmagasineret et lager af gammel sprit.

Da Corona-krisen brød ud, tog beredskabschef Søren Lundhild den viden med til møde i krisestyringsstaben. Og da talen faldt på manglen på værnemidler, bl.a. håndsprit, i de offentlige institutioner, lå det lige for at nævne spritlageret.

Medarbejdere fra Sundheds- og Ældreområdet undersøgte, om man kunne omdanne spritten til håndsprit. Det kunne man, og udstyret med guidelines for produktion af håndsprit fra Region Hovedstaden kontaktede beredskabet den lokale virksomhed Nordcoll, som til daglig bl.a. fremstiller lim og hærdningsmidler.

- Vi oplevede en kæmpestor imødekommenhed fra virksomheden. Normalt tager det tid at omstille en produktion. Men her lykkedes det på kun fem dage: Virksomheden skulle både producere selve håndspritten og sørge for emballage og mærkater, siger Søren Lundhild.

Hjælp i en svær tid

Beredskabet har nu modtaget en sending af 250 ml-flasker med håndsprit, der er deklareret efter alle forskrifter og sendt videre, så ældreområdet har den håndsprit, de har behov for.

Spritten indeholder op mod 80 procent alkohol og giver en sikker hånddesinfektion. Og så har kommunen fået den billigt, i forhold til hvad den koster andre steder.

Kommunen har derudover et lager af håndsprit, som opbevares et tyverisikret sted, og uddeles til ældreområdet, efterhånden som medarbejderne løber tør.

Søren Lundhild glæder sig over, at det er lykkedes for beredskabet at hjælpe i en svær tid.

- Det er rigtig godt, at vi har fast plads i krisestyringsstaben. Og så har vores lokalkendskab været en afgørende faktor her. Vi kunne meget hurtigt finde en lokal virksomhed, som både var velvilligt indstillet og i stand til at producere håndspritten, siger Søren Lundhild.

Finder nye løsninger sammen

Hos Nordcoll har logistikchef Anja Dinesen ligeledes været glad for samarbejdet – som har ført til, at virksomheden også har fremstillet håndsprit for andre kunder, bl.a. de lokale apoteker.

- Vi opdagede, at vi selv havde råvarer på lager, som kunne bruges. Og vi vil jo gerne hjælpe i denne krisetid. Men det er hele tiden et puslespil, for vi har også gang i vores sædvanlige produktion, siger hun.

Også borgmester Benedikte Kiær glæder sig over, at så mange løfter i flok og finder nye løsninger sammen.

- Det viser, at det giver gevinst for alle parter, når man tænker kreativt og er sammen om at finde nye løsninger i denne krisesituation. Jeg har stor ros, både til beredskabet og Nordcoll, som greb bolden. Og endnu engang oplever vi fordelen ved at have vores eget beredskab. Det er den direkte og løbende tætte dialog, der baner vejen for sådanne løsninger, som er til stor glæde for hele kommunen, siger hun.

 

Håndspritten er i 250 ml's flasker og deklareret efter alle forskrifter. Foto: Nordcoll