Sådan håndterer Helsingør Kommune Corona-virus

På www.helsingor.dk finder du en side om, hvordan Corona-virus påvirker kommunens forskellige områder - siden bliver løbende opdateret.

På Helsingør Kommunes hjemmeside finder du en side, hvor vi har samlet, hvordan Corona-virussen påvirker kommunens områder. Siden bliver løbende opdateret med nyttige informationer til virksomheder og borgere.

Helsingør Kommune: Foranstaltninger vedr. Corona-virus

Som en del af Helsingør Kommunes bidrag til at sikre vores private leverandørers likviditet i forbindelse med COVID-19-krisen ændrer vi vores afregning, således at vi nu tilstræber at have betalt vores regninger senest syv dage efter levering af varer og tjenesteydelser. Vi fremrykker ligeledes mindre vedligeholdelsesopgaver og varekøb, hvor vi har mulighed for det, ligesom vi opretholder vores forbrug af rengøring.

Rengøring

En række af kommunens bygninger er lukket ned, men kommunen har valgt ikke at nedregulere på det samlede forbrug på rengøring. I stedet sker der to initiativer – først og fremmest omprioriteres rengøringsressourcerne, således at rengøring på sundheds-, ældre- og socialområdet, hvor der fortsat er borgere og medarbejdere, intensiveres. Dernæst gennemføres hovedrengøring i nedlukkede bygninger.

Håndværksopgaver

Vi planlægger både at fremrykke samt igangsætte flere mindre håndværkeropgaver – særligt hvis bygningerne står tomme i en længere periode. Bygge- og håndværksopgaver udføres fortsat i perioden i de nedlukkede bygninger, så der er fortsat en servicemedarbejder til stede. Vi fortsætter også planlægningen for nye byggeprojekter, så vi kan ”holde hjulene i gang” på håndværksområdet.

Bygge- og håndværksprojekter indvendigt i plejeboliger og plejecentre indstilles indtil videre for at minimere smittefaren, med mindre reparationen er akut (f.eks. sprængt vandrør).

Hurtigere betalinger og ratebetalinger

Som kommune må vi ikke forudbetale regninger, da det betragtes som at yde lån (”bankvirksomhed”), men vi kan betale hurtigere end den aftalte betalingsfrist. Vi er derfor i gang med at se på, om der er områder med virksomheder, hvor vi konkret kan gøre noget. Vi tager dette område for område. Vores nuværende forventning er, at der kan fremrykkes betalinger for mellem to-tre mio. kr.

Vi har samlet en række nyttige telefonnumre og hjemmesider for virksomheder, der er berørt af tiltagene mod spredning af Corona-virus.

Information til virksomheder om særlige tiltag