Team Vandkunsten skal udvikle Sommariva

Det bliver et hold af erfarne og anerkendte arkitekter, der får opgaven med at udvikle det tidligere stadionområde til et bæredygtigt boligområde.

Det bliver Team Vandkunsten og Marianne Levinsen Landskab m.fl., der vinder den konkurrence, som Byrådet sidste år besluttede at udskrive og bede tre Teams om at byde ind på.

Siden har de tre teams arbejdet med deres forslag, som en dommerkomité, der består af repræsentanter fra samtlige Byrådets partier samt en række fagdommere til slut har skullet bedømme og beslutte, hvilket forslag, der skal danne grundlag for fremtidens Sommariva.

I dommerbetænkningen fremhæves Team Vandkunstens forslag blandt andet for følgende:

Team Vandkunstens indlevelse og evne til at omsætte konkurrenceprogrammets ønsker til en bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet i samklang med en historisk og landskabelig helhedsplan, er forbilledligt løst. Bebyggelsens slangeform besidder en stor fleksibilitet i sin overordnede figur sammensat af forskellige boligtypologier som lejligheder, rækkehuse og villaer. Bebyggelsen rejser sig mod kystbrinken og falder ned mod sletten. Dette skaber et inviterende indrammet landskabsrum der set fra Nordre strandvej står i smuk og enkel kontrast til de tætte villahaver der dominerer strækningen.
Forslaget fremhæves for et hovedgreb hvor forståelsen for skala er til stede i alle trin. Virkemidlet er en leg med forskydninger både i plan og facader der hele tiden formidler, nedskalerer og skaber rum i rummet fra det overordnede møde med landskabet til det det levede liv i bebyggelsen. 

Formanden for dommerkomitéen og borgmester Benedikte Kiær ser frem til at komme i gang med at realisere vinderforslaget:

Byrådet har en ambition om at udvikle en ny bæredygtig og levende bydel i Helsingør med plads til leg, fælleskaber og sport. Hvor vi videreføre stedets ånd som byens rekreative og folkelige mødested og skaber en bydel med høj arkitektonisk kvalitet og bæredygtigt byggeri. Den ambition er jeg sikker på, at vi nu får mulighed for at realisere med det virkelig spændende vinderforslag, som Team Vandkunsten har udviklet, siger borgmester Benedikte Kiær.

Jan Albrechtsen partner i Vandkunsten:

De landskabelige forudsætninger er bærende for stedets identitet og dermed for forslagets hovedgreb.
Skovbrinken, det flade forland, udsigten til Sundet, Kronborg og Kullen forbinder stedet med en enestående historie i både tid og rum.
Vi bygger i vores forslag videre på den dynamik og historie som stedet rummer, for at sende en levende fortælling videre til fremtidige generationer og forsøger i al ydmyghed at leve op til den arkitektoniske arv Helsingør er så rig på, siger Jan Albrechtsen fra Vandkunsten.

 

Byrådet skal nu i gang med at lave en lokalplan for området, så projektet kan realiseres i de kommende år.

Læs vinderforslaget

Læs dommerbetænkningen

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Jesper Tidemman på 21935986 eller leder af Helsingør BYLAB Dennis Larsen 25312555

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer