Vil du levere mad til borgere, der er visiteret til madservice?

Nu har du mulighed for at komme på Helsingør Kommunes liste over leverandører af mad til borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice.

Som madproducerende virksomhed kan du blive leverandør af mad til borgere i Helsingør Kommune - primært ældre over 67 år.

Det er borgeren selv, der aktivt skal vælge dig som leverandør – og derudover skal du opfylde nogle krav om ernæring, kvalitet og hygiejne samt den gældende lov om tavshedspligt og Helsingør Kommunes arbejdsmiljøpolitik. Til gengæld har du mulighed for at få nye kunder, der måske er interesserede i at lave faste aftaler med dig.

Hvis det lyder interessant, kan du komme på Helsingør Kommunes liste over madleverandører.

Ca. 300 borgere

Ca. 300 borgere, der bor i eget hjem, er af kommunen bevilget hjælp til at modtage madservice. Det er primært ældre over 67 år, men der er også yngre borgere.

Borgeren får udleveret et 'fritvalgsbevis', der gælder som madbillet. Madbilletten har en økonomisk værdi. 

I 2020 er værdien på fritvalgsbeviset:

• Hovedret 69,65 kr., excl. moms
• Hovedret/diæt herunder kost til småt spisende 82,85 kr., excl. moms

Levering skal være inkluderet i prisen. Du aftaler selv med borgeren, om maden skal leveres hjemme hos borgeren eller afhentes hos din virksomhed.
Borgeren kan godt vælge en ordning, som koster mere end værdien på fritvalgsbeviset. Så skal borgeren bare selv betale merprisen.

Helsingør Kommune er ved at opbygge en liste med madleverandører, der har lyst til at levere til borgerne.

Listen vil gøre det nemmere for borgerne at finde en madleverandør.

Hvis du har lyst til at levere mad til borgere i Helsingør Kommune, skal du kontakte Forebyggelse og Visitation på tlf. 49 28 39 39.

Du kan også sende en mail til projektleder Signe Nørgaard Friis på sifri@helsingor.dk

Skriv til Signe Nørgaard Friis

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer