Borgmesterbrev til virksomheder

Borgmester Benedikte Kiær udsendte i forbindelse med sommerferien et brev til virksomheder i Helsingør Kommune. Læs det her.

Kære Virksomhed

 Det har været et atypisk forår, hvor COVID 19 pandemien har ramt virksomhederne hårdt. Helsingør hører til de kommuner, hvor pandemien har ramt erhvervslivet særlig hårdt, da turisme, kultur og detailhandel er en væsentlig indtægtskilde og jobskaber, men også fordi de fleste af produktionsvirksomhederne i kommunen lever af at eksportere til hele verden.

 Heldigvis er der også lyspunkter. Byggebranchen melder om travlhed, rengøringsbranchen og fødevarebranchen er i vækst og ansætter løbende. Det er nogle af konklusionerne af vores ringerunde, hvor Jobcenteret og One Stop Erhverv har kontaktet godt 500 lokale virksomheder for at følge op på deres situation her og nu samt på udfordringer i den nærmeste fremtid.

For at hjælpe kommunens virksomheder og leverandører har Byrådet igangsat flere lokale hjælpepakker, blandt andet:

 

  • Betaling af 2. rate af dækningsafgiften er udsat til 2021 
  • Kommunale bygge- og renoveringsopgaver for 26 mio. kr. er fremrykket. Opgaverne vil løbende blive lagt på comdia.com/helsingoerkommune
  • Bevilling af en genstartspakke på 1,35 mio. kr. til at markedsføre vores skønne kommune som ferie- og besøgsmål og fremme det lokale handelsliv. En af aktiviteterne er en ny fælles byguide dk – en  online guide til butikker og restauranter i kommunen.

Derudover vil en ny erhvervs- og vækstpolitik blive sendt i høring i september. Mange erhvervsledere har taget del i arbejdet med at formulere politikken. Tak for det.

Politikken har fire satsningsområder: Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad, Arbejdskraft gennem uddannelse, Stærke vækstmiljøer og Kommunen som aktiv samarbejdspartner.

Vi er allerede nu i gang med dele af satsningsområderne. F.eks. arbejder vi sammen med uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at gøre Helsingør til en uddannelsesby med en ny erhvervsskole ved Svingelport og etablering af maritime uddannelser i Værftshallerne med et tilhørende skolehjem for 40 elever.

 

Coronakrisen viser os med al tydelighed, hvor afhængige samfundet er af, at vi har et erhvervsliv, der klarer sig godt, kan tjene penge og sikre lokale arbejdspladser. Her har vi som kommune en vigtig rolle i at sikre gode rammevilkår for vores lokale erhvervsliv. Derfor vil jeg også gerne høre fra jer, hvis I har gode idéer til, hvordan vi som kommune kan gøre det bedre på erhvervsområdet. Skriv endelig til borgermester@helsingor.dk

 

Kontakt One Stop Erhverv på tlf. 49 28 25 07, e-mail: onestop@helsingor.dk for hjælp og vejledning om tilladelser, godkendelser, rekruttering af arbejdskraft, hvordan du kan blive leverandør til kommunen og meget mere. Modtag nyheder og invitationer til møder og arrangementer via nyhedsbrevet ”Erhvervsnyt”. Tilmeld dig her: www.helsingor.dk/erhverv/erhvervsnyt.

 

De bedste hilsner

Benedikte Kiær

Borgmester

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer