Ejendom til salg – Teglværksvej 5A, 3140 Ålsgårde

Ejendommen er beliggende på Teglværksvej 5A, 3140 Ålsgårde. Grundarealet er 365 m2.

Der er ikke lokalplan for området. Ejendommen er omfattet af kommuneplan 4.B3 Skåningevej, og området må anvendes til helårsbeboelse og offentlige formål.

Bebyggelse skal opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter, som overvejende består af fritliggende parcelhuse i 1-1½ etage. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30 % og maksimal bygningshøjde er 8,5 meter.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Ejendommen sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende pris på 995.000 kr. kontant inkl. moms.
  • Købstilbuddet skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 12. august 2020, kl. 12.00
    Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med angivelse af ejendommens adresse. Købstilbuddet stiles til Mie Puck Holler.
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende pris.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Rekvirering af salgsmaterialet og henvendelse om ejendommen kan rettes til Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.

Se matrikelkort

 

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk