Salg af ejendom beliggende Ndr. Strandvej 3A, 3000 Helsingør - Petersborg

Petersborg er en stor flot domicil bygning opført i mursten i 1916 med tilhørende portnerbolig, garage, høj kælder samt stort cykelskur.

Ejendommen, som er bevaringsværdig, har en meget attraktiv beliggenhed 300 meter fra stranden, har sundkig, og ligger tæt på Helsingør By, midt i boligområde, og alligevel i idyllisk naturområde.

I hovedbygningen, den Kroghske gård, bliver man budt velkommen af en majestætisk foyer med smukke mørke træpaneler og en fantastisk hovedtrappe op til resten af bygningen. Der er højt til loftet, smukke træpaneler og elegante stukke. Der er rig mulighed for at skabe attraktive lyse boliger. Den smukke have er tegnet af landskabsarkitekt GN. Brandt.

Ejendommen kan anvendes til boligformål og er omfattet af lokalplan nr. 1.175. I lokalplanen er der udlagt to byggefelter, hvorpå der maksimalt må opføres bebyggelse i to etager med udnyttet tagetage og i maksimalt 10 meters højde. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 40.

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme udbydes ejendommen til salg.

  • Ejendommen sælges til højestbydende og udbydes med en prisindikation på 29.500.000 kr.
  • Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den af Home Erhverv udfærdigede tilbudsblanket.
  • Købstilbud skal afleveres i lukket kuvert på Helsingør Rådhus inden den 27. november 2019 kl. 12.00.

Rekvirering af salgsprospekt rettes til Home Erhverv, sagsnr. 139S7744, tlf. 49 20 33 33.