Ejendom til salg – Teglværksvej 5A, 3140 Ålsgårde

Ejendommen er beliggende på Teglværksvej 5A, 3140 Ålsgårde. Grundarealet er 365 m².

Der er ikke lokalplan for området. Ejendommen er omfattet af kommuneplan 4.B3 Skåningevej, og området må anvendes til helårsbeboelse og offentlige formål.

Bebyggelse skal opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter, som overvejende består af fritliggende parcelhuse i 1-1½ etage. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30 % og maksimal bygningshøjde er 8,5 meter.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Helsingør Kommune igangsætter udbudsprocessen, såfremt der er konkret interesse for ejendommen. Den samlede udbudsproces udgør forventeligt 2-3 måneder. 

  • Ejendommen sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende pris på 995.000 kr. kontant inkl. moms.
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende pris.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

 

Matrikelkort Teglværksvej 5A, 3140 Ålsgårde

Interesse for ejendommen eller spørgsmål hertil kan rettes til Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.