Erhvervsgrund til salg - Aa. Louis-Hansens Alle 3B, 3060 Espergærde

Erhvervsgrunden er beliggende på Aa. Louis-Hansens Alle 3B, 3060 Espergærde. Arealet er på 4.911 m².

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 3.27 og må anvendes til erhvervsforhold, som er følgende: Administration, lettere produktion, Edb-virksomheder, fotografiske virksomheder, reklamevirksomhed og lignende, samt lager og forretningsvirksomhed i tilknytning til de pågældende virksomheder, når forretningsvirksomheden er underordnet virksomhedens egentlige aktivitet og ikke har en butiksstørrelse på mere end 100 m² pr. ejendom.

Egentlig detailhandelssalg med dagligvarer og udsalgsvarer må ikke finde sted. Der kan ikke etableres maskinværksteder som fx snedkerværksted, automobilværksted, der udfører pladearbejder, smedevirksomhed eller virksomheder med store ventilationsanlæg. Der kan opføres et hotel/motel.

Det bebyggede areal må ikke overstige 40 procent af grundarealet.

Grunden udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Erhvervsgrunden sælges til højestbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 225 kr. kontant inkl. moms pr. m².
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Købstilbud skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 6. august 2019, kl. 12. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med grundens adresse.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Se matrikelkort over Aa. Louis-Hansens Allé 3B

Henvendelse om udbuddet kan rettes til Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk