Erhvervsgrund til salg - Bybjergvej 31, 3060 Espergærde

Erhvervsgrunden er beliggende på Bybjergvej 31, 3060 Espergærde. Arealet er 1.500 m².

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 3.1 samt tillæg til lokalplanen. Grunden må benyttes til erhvervsformål såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Det bebyggede areal må ikke overstige 40% af grundarealet.

Grunden udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Erhvervsgrunden sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 225 kr. kontant inkl. moms pr. m².
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Købstilbuddet skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 27. november 2019, kl. 12. 
    Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med grundens adresse.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket. Rekvirering af salgsmaterialet eller spørgsmål om grunden kan rettes til Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.

Se matrikelkort Bybjergvej 31

Kontaktoplysninger

Rekvirering af salgsmaterialet eller spørgsmål om grunden kan rettes til Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk