Erhvervsgrund til salg – Bybjergvej 45, 3060 Espergærde

Erhvervsgrunden er beliggende på Bybjergvej 45, 3060 Espergærde. Arealet er 7.472 m² .

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 3.1 samt tillæg til lokalplanen. Grunden må benyttes til erhvervsformål såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

For lokalplanområdet gælder, at det bebyggede areal ikke må overstige 40 procent af grundarealet.

Grunden udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Erhvervsgrunden sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 225 kr. kontant inkl. moms pr. m².
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

 

Se matrikelkort for Bybjergvej 45

 Kontaktoplysninger

Interesse for erhvervsgrunden eller spørgsmål kan rettes til Helsingør Kommune,  Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk