Erhvervsgrund til salg - Engholmvej 4, 3100 Hornbæk

Erhvervsgrunden er på 3.606 m² og er beliggende på Engholmvej 4, 3100 Hornbæk.

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 5.13 med tillæg og må benyttes til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. For lokalplansområdet gælder, at det bebyggede areal max. må udgøre 40 procent af grundarealet.

Grunden udbydes til salg i henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Helsingør Kommune igangsætter udbudsprocessen, såfremt der er konkret interesse for erhvervsgrunden. Den samlede udbudsproces udgør forventeligt tre måneder.

  • Erhvervsgrunden sælges til højestbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 300 kr. kontant inkl. moms pr. m².
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Se matrikelkort Engholmvej 4

Rekvirer tilbudsblanket og salgsprospekt hos Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk