Erhvervsgrund til salg - Engholmvej 4, Saunte By, 3100 Hornbæk

Erhvervsgrunden er på 3.606 m² og er beliggende på Engholmvej 4, 3100 Hornbæk.

Erhvervsgrunden er beliggende på Engholmvej 4, 3100 Hornbæk. Arealet er 3.606 m².

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 5.13 samt tillæg til lokalplanen. Grunden må benyttes til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.

Det bebyggede areal må ikke overstige 40 % af grundarealet.

Grunden udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Erhvervsgrunden sælges til højestbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 300 kr. kontant inkl. moms pr. m².
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Købstilbuddet skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 30. januar 2020, kl. 12. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med grundens adresse.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Se matrikelkort

Rekvirering af salgsmaterialet eller spørgsmål om grunden kan rettes til Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk