Erhvervsgrund til salg – Støberivej 23, 3000 Helsingør

Erhvervsgrunden er beliggende på Støberivej 23, 3000 Helsingør. Arealet er 2.521 m2.

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 1.73 og må anvendes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, lettere produktions- og værkstedsvirksomhed, herunder lager, service, showroom og forretningsvirksomhed og en enkelt bolig (bestyrer, portner og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Detailsalg må kun ske af virksomhedens egne produkter og naturligt tilbehør hertil og skal have et begrænset omfang. Salgslokale og showroom må max. udgøre 10 % af virksomhedens bygningsareal og max. 50 m2. Boligarealer skal være integreret i erhvervsbygningen. 

Ifølge lokalplanen må det bebyggede areal ikke overstige 40 % af grundarealet.  

Grunden udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Erhvervsgrunden sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 300 kr. kontant inkl. moms pr. m2.
  • Købstilbuddet skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 5. oktober 2020, kl. 12. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med angivelse af grundens adresse. Købstilbuddet stiles til Mie Puck Holler.
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Se matrikelkort

Kontaktoplysninger

Rekvirering af salgsmaterialet og henvendelse om udbuddet kan rettes til Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.

 

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk