Afsluttede udbud/annonceringer

Dette er en oversigt over afsluttede udbud, annonceringer, pris-SKI- og Statens aftaler, underhåndsbud og forlængelser.

Comdia Konkurrencer

Se alle Comdia konkurrencer på Helsingør Kommunes Leverandørportal

Øvrige Konkurrencer

 • Prækvalifikation - ombygning af Helsingør Rådhus
 • Prækvalifikation - ombygning af Prøvestenen
 • Opgradering af skolernes IT-netværk
 • Multiparken
 • Etablering af dræn til hindring af nedbrydning af gulvkonstruktioner i Troldehøj
 • Nyt køkken og hårde hvidevarer i Tusindfryd
 • Helsingør Skole afd. Nordvest - udskiftning af flade tage
 • Hellebæk Skole - indeklima
 • 10 klasses skolen - udskiftning af vinduer
 • Rottebekæmpelse 
 • Skolen i Bymidten - sikring af byggepladsen
 • Skolen i Bymidten - sikring af allerede opført byggeri
 • Plejehjemmet Bøgehøjgård - sikring af tag og kælder
 • Renovering af vinduer omkring Rådhustorvet
 • Kvindekrisecenter Røntofte - renovering af anneks
 • Toldkammeret - udskiftning af tagrender og nedløb
 • Elværket - udbedring af sætningsskade og kloakrenovering
 • Skolen ved Kongevej - udskiftning af vinduer med rådangreb
 • Tangvej i Hornbæk - reetablering af 4. tangvej
 • Flynderupgård - ændring af staldbygning 
 • Opgradering af CTS-anlæg
 • Diverse udvendige malerarbejder
 • Bygherrerådgivning - "Nyt Plejehjem i Hornbæk"
 • Prækvalifikation - byggeledelse på Skolen i Bymidten
 • Mindre renoveringsarbejder - Vandrehjem og Campingplads
 • Rengøring 
 • Ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg
 • Miljøvenlig graffitiafrensning
 • Tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere
 • Indkøbsordning til hjemmeboende borgere
 • Diabeteshjælpemidler
 • Flybilletter
 • Flytteservice
 • Fødevarer til storkøkkener (SKI)
 • Webbaseret e-rekrutteringssystem
 • Brændstof og fyringsolie (SKI)
 • Kontormøbler (SKI)
 • Prækvalifikation - Ny Idrætsby i Espergærde - Fagentrepriser
 • Beklædning til køkken og tandpleje - lejeordning (IN)
 • Hårde hvidevarer
 • Lyskilder
 • Storkøkkenudstyr
 • Tekstiler til børnehus
 • Urologi
 • Computere
 • Headset
 • Interaktive tavler og AV-udstyr (SKI)
 • LIS (VA-System)
 • Servere (SKI)
 • Tablets (SKI)
 • Tele og data (SKI)
 • Teknisk museum
 • Danskuddannelse

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer