Medarbejdere i Udbud- og Indkøbsafdeling

Udbud og Indkøb består af en områdeleder, en controller, en contract manager, en kontrolmedarbejder og fem udbudskonsulenter.

Udbud og Indkøb er Center for Erhverv, Politik og Organisation. Udbud og Indkøb gennemfører udbud og indgår kontrakter på vegne af Helsingør Kommune.

Områdeleder

Niels Frederik Dahl-Hansen

E-mail: ndh11@helsingor.dk

Tlf: 25 31 22 47

Contract manager

Jeanett Nørregaard Brooks

E-mail: jnb41@helsingor.dk

Tlf: 25 31 38 66

 

Kontraktstyring (Contract management) er et værktøj som skal sikre at en kontrakts fulde potentiale udnyttes, således at kerneopgaven, som kontrakten skal være med til at løfte, understøttes på bedst mulig vis. Nogle kontrakter er mere komplekse end andre og kræver mere styring for at sikre at alle aftalens vilkår opfyldes. Derfor segmenteres kontrakterne, så styringen målrettes gennem en række aktiviteter tilpasset til kontraktens kompleksitet. Eksempler på disse aktiviteter er:

  • Statusmøder med leverandører
  • Fakturakontrol
  • Kvalitetskontrol
  • Brugerundersøgelser
  • Registrering og håndtering af manglende kontraktopfyldelse 

Helsingør Kommune stiller desuden krav til leverandører for så vidt angår overholdelse af sociale forhold, ex. igennem kommunens arbejdsklausul. Kontraktstyring indebærer en kontrol og håndhævelse af kommunens klausuler.

Controller

Kasper Dagø

E-mail: kda11@helsingor.dk
Tlf: 25 31 22 49

 

Ansvarsområde

E-handelssystem, katalogadministrator, support, controller

Udbudskonsulenter

Charlotte Louise Langvad Brandt

E-mail: chabr@helsingor.dk
Tlf: 25 31 22 50


Ansvarsområde
Sundhed og Omsorg (SO)

Helle Knudsen

E-mail: hkn11@helsingor.dk

Tlf: 25 31 22 52

Ansvarsområde

Dagtilbud og Skoler (DS)
Erhverv, Politik og Organisation (EPO)

Eva Rostgaard Hansen

E-mail: erh11@helsingor.dk

Tlf: 25 31 22 48

Ansvarsområde

Økonomi og Ejendomme (ØE)
Nordsjællands Park- og Vej (NSPV)
Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT)
By, Land og Vand (BLV)

 

Jonas Kaas Knudsen Wilhjelm

E-mail: jkw11@helsingor.dk

Tlf: 25 31 22 53

Ansvarsområde

Job og Uddannelse (JU)
Børn, Unge og Familier (BUF)
Særlig Social Indsats (SSI)

Jonny Nehman Madsen

E-mail:  jnm11@helsingor.dk

Tlf: 25 31 22 54

Ansvarsområde

BY, Land og Vand (BLV)
Nordsjællands Vej og Park (NSPV)
Økonomi og Ejendomme (ØE)

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Udbud og Indkøb

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: udbud@helsingor.dk