Mentor til iværksættere i Helsingør Kommune

Er du i gang med at udvikle din nye virksomhed? Ønsker du kvalificeret og erfaren sparring på personligt og strategisk niveau? Søg om en mentor.

Helsingør Kommune ønsker at give iværksættere ekstra støtte til udviklingen af deres virksomhed. Vi har derfor etableret en mentorordning, hvor erfarne virksomhedsledere stiller deres tid, person og viden til rådighed for iværksættere. 

Et mentorskab kan give dig viden, perspektiv og fokus

Det kan være det fortrolige rum, hvor du får: 

 • Sat de rigtige mål
 • Ny viden om virksomhedsledelse og strategisk udvikling
 • Større indsigt i egne kompetencer og potentialer
  Hjælp til fokus og eksekveringsevne 

Send en ansøgning til os

Når du/I indsendt ansøgningen hører du/I fra os inden for 10 arbejdsdage. Vi screener vores mentorer og finder den som passer bedst til dig.

Praktiske oplysninger om mentorordningen

En mentorrelation er i udgangspunktet sat til at vare ca. et halvt år, med seks møder som omdrejningspunkt.

På første møde aftales et fokus og stilles mål op for, hvad iværksætteren gerne vil opnå via forløbet. I vil få udleveret materiale til hjælp for denne proces. Efter de fem møder afsluttes relationen og mentor har ikke yderligere forpligtigelse til at mødes med dig.

Hvordan søger du

Du søger om en mentor ved at udfylde ansøgningen i linket. Der er ikke nogen deadlines og du kan søge løbende.

Ansøg om mentorordning

Hvad er processen op til et match mellem dig og mentor

One Stop Erhvervsservice vurderer i samarbejde med Iværksætterhuset om du er klar til en mentor, og hvem vi tror vil være rigtig for dig. Vi matcher jer op inden 10 dage, med undtagelse af juli og i juleferien. På jeres første møde beslutter I om matchet fungerer. 

Hvem kan søge

Iværksættere, som har etableret deres virksomhed inden for de seneste tre år.

Du er i gang, har de første kunder og kan sætte strategiske og konkrete mål for virksomhedens udvikling over det næste halve år. Vi forventer ikke, at din omsætning har et bestemt omfang – men at du er ambitiøs på virksomhedens vegne. Vi forventer også at du forstår at der vil være opgaver og dermed tid, som du skal investere i arbejdet med de områder, som du og mentoren når frem til er de væsentlige for at du kan nå de mål, du har sat for virksomheden.

Da vi har et begrænset antal mentorer til rådighed i programmet kan vi blive nødt til at prioritere imellem ansøgninger, og vi forbeholder os derfor retten til at sætte dig på venteliste eller give afslag på trods af, at du lever op til kravene.

Hvem er mentorer

Mentorerne er erfarne virksomhedsledere og –ejere med stærke strategiske kompetencer, som har lyst og overskud til at stille deres person gratis til rådighed for mentorprogrammet i Helsingør Kommune. De kommer fra det lokale område og kender til lokale forhold.

 • Louise Ertman Baunsgaard, Ejer og bestyrelsesformand, Letz Sushi
 • Jesper Østergaard, Partner og tidl. bankleder, Expence Revision
 • Peter Kallermann, Direktør og revisor, Kallermann Revision
 • Jesper Haase, Investor og bestyrelsesmedlem, tidl. Map Denmark
 • Jens Jensen, Selvstændig, bank og bestyrelses-karriere, Effectas
 • Mette Dahl Juelner, Direktør, Bizbuddy
 • Ejvind Nyholm Nielsen, CEO, Acoplastic
 • Jens Erik Møllenbach, Investor og bestyrelsesmedlem
 • Allan J. Christensen, ejer Cambiamento, bestyrelsesmedlem
 • Jens-Ole Jensen, tidligere ejerleder, Dansk Informationsteknik

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til mentorordningen, er du velkommen til at kontakte os, på onestop@helsingor.dk eller ved at ringe eller skrive til programleder Susanne Krogh Petersen fra Iværksætterhuset på telefon 30 10  80 96 eller E-mail skp@vhhr.dk

Formål og indhold for mentorprogrammet

Hvad er et mentorskab for iværksættere i Helsingør og hvad kan du bruge det til?

Helsingør Kommune vil gerne være med til at skabe stærke levedygtige virksomheder i kommunen. Vi har derfor lavet et mentorprogram, der kan bidrage til den enkelte iværksætters arbejde med sin virksomhed.

Mentorskabet er en mulighed for at få hjælp til at konkretisere mål og realistiske forestillinger om, hvordan du opnår dine mål.

Da mentoren følger dig over en periode kan du samtidig bruge relationen til at holde fast i de mål I sætter fra gang til gang. Det hjælper til at sikre fremdrift på strategisk vigtige områder, der erfaringsmæssigt kan drukne i hverdagens umiddelbare krav.

Det er vores håb, at vi med denne ordning kan bidrage til din og din virksomheds sunde vækst og fremtidige liv.

Hvilke forventninger kan du som mentee have til en mentor

En mentor stiller sin erfaring, personlighed og metode til rådighed for en række samtaler. I sætter sammen målene for, hvad du gerne vil opnå – og det er dig, som løser opgaver i de mellemliggende perioder for at nå målene. Din mentor kan guide dig i en retning, men du skal selv gå den. I udgangspunktet lover mentoren heller ikke, at der kan være mailkorrespondance og telefonsamtaler mellem møderne.

Du kan til gengæld forvente, at mentor stiller sin fulde opmærksomhed og erfaring til rådighed på jeres møder.

Hvilke forventninger vil mentoren have til dig

 • At du har mod på at blive udfordret på antagelser og værdier.
 • At du er parat til at ændre beslutninger, gentænke strategier og afprøve nye metoder.
 • At du er indstillet på at arbejde mellem møderne, så strategier og løsningsmuligheder bliver afprøvet og implementeret. Det er en høj motivationsfaktor for mentorerne, at du tager deres tid alvorligt og bruger deres feedback.

Søg en mentor

Når du har indsendt ansøgningen, hører du fra os inden 10 arbejdsdage.

Læs om oplysningspligt

Ansøgning om mentorprogram

Ansøger
fx 31-12-2016
fx 250.000
Om virksomheden
Max 150 ord
Max 100 ord
Max 100 ord
Max 100 ord
Max 200 ord
Max 100 ord
Max 100 ord
Max 100 ord
Max 200 ord

One Stop Erhvervsservice

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 25 07
E-mail: onestop@helsingor.dk