Alkoholbevilling

Virksomheder, der ønsker at servere stærke drikkevarer, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Ansøgningsskema skal sendes til Nordsjællands Politi

For at få et ansøgningsskema til alkoholbevilling skal du henvende dig til Nordsjællands Politi eller du kan hente ansøgningsskemaerne på politiets hjemmeside.

Politiet sender sagen til Bevillingsnævnet, når den er færdigbehandlet hos dem.

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet, som består af politikere fra Byrådet, Politidirektøren i Nordsjællands Politi og repræsentanter fra HORESTA og Tjenerforbundet.

Restaurationsplan

Byrådet har vedtaget en restaurationsplan for Helsingør Kommune. I restaurationsplanen kan du læse om mulighederne for at få en alkoholbevilling. Du kan læse restaurationsplanen her eller hos Sekretariatet for Bevillingsnævnet.

Sagsbehandlingstid

Bevillingsnævnet holder møde ca. hver anden måned. Fra du indsender din ansøgning til politiet, og til du modtager en afgørelse fra Bevillingsnævnet, vil der typisk gå mellem 2 og 5 måneder. Hvis din ansøgning indeholder alle nødvendige oplysninger og i øvrigt overholder lov om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling, vil politiet ofte kunne udstede en midlertidig bevilling, som gælder indtil Bevillingsnævnet har truffet endelig afgørelse.

Klage

Hvis du vil klage over Bevillingsnævnets afgørelse kan du indbringe din klage til Helsingør Byråd inden fire uger efter afgørelsen er givet, jf. Restaurationslovens § 10, stk. 4.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om alkoholbevillinger, kan du ringe til Sekretariat for Bevillingsnævnet i Helsingør Kommune.

Medlemmer af Bevillingsnævnet

Christian Holm Donatzky (B).
Jens Bertram (C).
Michael Mathiesen (C).
Peter Poulsen (A).
Finn Byrholt Hansen, Horesta.
Lasse Treu, 3F.
Julie Davidsen, Politiet.

Mødedatoer i 2020:  

  • 3. februar 2020
  • 14. april 2020
  • 8. juni 2020
  • 17. august 2020
  • 7. oktober 2020
  • 3. december 2020

Nyttige dokumenter og links

Nordsjællands Politi

Tilladelser og Bevillinger
Østergade 1
3400 Hillerød
Telefon: 48 26 14 48

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk