Sagsbehandlingstider for erhvervs- og større boligbyggeri

Få overblik over sagsbehandlingstiderne.

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt, du søger om tilladelse eller godkendelse til, overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført bl.a. det rigtige tegningsmateriale.

Anmeld byggearbejde

Sagsbehandlingstider

En stor tilgang af sager om erhvervsbyggeri, lejligheder, skoler, plejehjem, børnehaver og lignende betyder, at der desværre går længere tid, før vi kan begynde sagsbehandlingen af din sag.

Vi balancerer hensynet til at få færdiggjort igangværende sager og samtidigt komme i gang med behandling af nye sager.
I øjeblikket prioriterer vi nybyggeri og tilbygninger forud for andre sager.
Vi beklager ventetiden, og tager naturligvis fat på din sag så snart vi kan.

Når du søger dispensation eller tilladelse til at overskride byggeretten, går der ofte lang tid, før du får din afgørelse blandt andet fordi andre myndigheder eller naboer, måske skal have mulighed for at udtale sig. Det samme gør sig gældende i klagesager.

Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, så din ansøgning bliver så god som mulig.

Book din forhåndsdialog

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk