Gravetilladelser

Ved ethvert indgreb i belægningen/overfladen på et offentligt areal kræves det, at der forinden er indhentet gravetilladelse hos Helsingør Kommune.

Private fællesveje hører i denne forbindelse også ind under offentligt areal.

Søg tilladelse til at grave

Søg om gravetilladelse og foretag færdigmelding af gravetilladelser i Helsingør Kommune:

Søg om og færdigmeld gravetilladelse

Yderligere oplysninger om gravetilladelser kan fås ved henvendelse til Center for By, Land og Vand.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk