Skilte i byrummet

Man skal altid sørge for at indpasse skilte i de eksisterende omgivelser. Det være sig arkitektur, farver og øvrig skiltning. Vælg ikke blot en "smart" standardløsning, men vær med til at skabe det helt rigtige for såvel forretning og hus som gade og by.

Erhvervsdrivende, som vil opsætte ny skiltning, skal i følge byggeloven altid søge kommunen om tilladelse. Kontakt os hvis du ønsker vejledning om ny skiltning.

Ansøg om ny skiltning hos Center for By, Land og Vand

Generelle regler for skiltning findes i Byggeloven § 6 D:

"Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt."

Specifikke regler for skiltning findes i lokalplanen

Skiltning skal altid overholde de regler som er fastsat i en lokalplan. Reglerne for skiltning i bykernens byrum findes i lokalplan 1.150. 

Læs reglerne for skiltning i Helsingør Bykerne i lokalplan 1.150, § 8

Arkitektur politiske mål og retningslinjer 

Helsingør Kommune har sat arkitektur politiske mål for bykernen i Helsingør og lavet retningslinjer for den skiltning, erhvervsdrivende kan sætte op.

Læs de arkitektur politiske mål for bykernen

Læs retningslinjerne for skiltning

Reglerne for løse skilte i udstillings-/udeserveringsarealer er beskrevet i Helsingør Kommunes gademanual. 

Læs den gældende gademanual

 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk