Stadepladser og lagersalg

Læs og få information om stadepladser og lagersalg.

Lagersalg

Læs om forholdsreglerne, i forbindelse med lagersalg.

Salg af varer i industriområder må kun foregå fra showrooms til erhvervsdrivende på en begrænset del af virksomheden.

Salg af varer til private skal være placeret i bymidte, bydelscenter/lokalcenter.

Hvornår bliver lagersalg til detailhandel?

Lagersalg fra fabriksbygninger er detailsalg, når det er af permanent karakter og/eller foretages på faste tidspunkter fx julemarked, weekend outlet salg mv.

Detailhandel i landzone

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Lov om planlægning har nogle undtagelser til bl.a. anvendelse af bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af landbrugsejendommen til bl.a. stalddørssalg og indretning af bygninger under 250 m² til en mindre butik uden ændring af den ydre karakter. Dette kræver dog byggetilladelse.

Stadepladser på Axeltorv

Axeltorv er centralt beliggende i Helsingør. Læs om reglerne for leje stadeplads.

Torvehandel:

På torvet kan der handles med fødevarer, blomster/planter, håndværk/husflid, brugskunst m.m.

Torvedagene er:

  • Onsdag 08.00-14.00
  • Fredag 11.00-17.00
  • Lørdag 08.00-14.00

Søg om stadeplads

 Priser på stadepladser 2017:

  • Afgift pr. år pr. stadeplads kr. 1.783,00
  • Afgift pr. dag pr. stadeplads kr. 103,00
  • Bærfrugtstade pr. måned kr. 709,00
  • Juletræsstade i december måned kr. 709,00

Regler for Axeltorv

vedtægter for Axeltorv og Kampergade

Gadesalg

Ved salg (omførsel) af varer på offentlig vejareal, skal der ansøges om tilladelse hos kommunens Parkeringsservice.

Salg (omførsel) af varer fra gadearealer

Inden man tager ophold på offentlige veje med fx et lille køretøj, cykel eller lignende med henblik på salg af fx suppe, frugt, is, drikkevarer (uden spiritus) mv., kræver det en kommunal tilladelse. Kommunen kan give tilladelse til fast sted eller flere steder og i forskellige perioder.

Salg/omførsel af varer kræver en "Omførselstilladelse", som udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af Næringsloven.

Ønskes der salg af fødevare, skal man have et "Fødevarenæringsbrev", som udstedes af Fødevarestyrelsen. Ønsker man derimod salg af spiritus, skal der indhentes tilladelse hos Nordsjællands politi.

Nordsjællands politi tlf.: 49 27 14 48 eller nsj@politi.dk

Der skal ikke en kommunal tilladelse til at anvende private arealer, Skov- og Naturstyrelsens skovarealer og strande, men derimod indhentes tilladelse fra ejeren af området.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk