Gadesalg på offentlig vejareal

Ved salg (omførsel) af varer på offentlig vejareal, skal der ansøges om tilladelse hos kommunens Parkeringsservice.

Salg (omførsel) af varer fra gadearealer

Inden man tager ophold på offentlige veje med fx et lille køretøj, cykel eller lignende med henblik på salg af fx suppe, frugt, is, drikkevarer (uden spiritus) mv., kræver det en kommunal tilladelse. Kommunen kan give tilladelse til fast sted eller flere steder og i forskellige perioder.

Salg/omførsel af varer kræver en "Omførselstilladelse", som udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af Næringsloven.

Ønskes der salg af fødevare, skal man have et "Fødevarenæringsbrev", som udstedes af Fødevarestyrelsen. Ønsker man derimod salg af spiritus, skal der indhentes tilladelse hos Nordsjællands politi.

Nordsjællands politi tlf.: 49 27 14 48 eller nsj@politi.dk

Der skal ikke en kommunal tilladelse til at anvende private arealer, Skov- og Naturstyrelsens skovarealer og strande, men derimod indhentes tilladelse fra ejeren af området.