Lagersalg

Læs om forholdsreglerne, i forbindelse med lagersalg.

Salg af varer i industriområder må kun foregå fra showrooms til erhvervsdrivende på en begrænset del af virksomheden.

Salg af varer til private skal være placeret i bymidte, bydelscenter/lokalcenter.

Hvornår bliver lagersalg til detailhandel?

Lagersalg fra fabriksbygninger er detailsalg, når det er af permanent karakter og/eller foretages på faste tidspunkter fx julemarked, weekend outlet salg mv.

Detailhandel i landzone

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Lov om planlægning har nogle undtagelser til bl.a. anvendelse af bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af landbrugsejendommen til bl.a. stalddørssalg og indretning af bygninger under 250 m² til en mindre butik uden ændring af den ydre karakter. Dette kræver dog byggetilladelse.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk