Stilladser og containere

På offentligt vejareal, fortov eller cykelsti er der mulighed for at anbringe bl.a. stilladser, containere og byggematerialer.

Ansøgning/tilladelse

Der skal sendes en udførlig beskrivelse af, hvad der ønskes placeret og hvor. Ansøgningen skal være modtaget en uge inden anbringelsen ønskes foretaget.

Indhentes der ikke tilladelse hos Parkeringsservice, kan der gives bøde for ulovlig råden over vejareal, eller i særlige tilfælde kan genstandene fjernes for ejers regning.

Ansøg om anbringelse af container mv. på veje

Ejeren har selv ansvaret

Vær opmærksom på at det er ejeren af genstandene, der skal ansøge om tilladelse til anbringelse og ikke en eventuel lejer.

Ejeren har altid selv ansvaret for rigtig placering, afspærring/afmærkning og eventuelle skader frembragt af genstande anbragt på vejareal.

Afspærring/afmærkning af det anbragte skal foretages med godkendt skiltning.

Gademanual

Murer arbejder

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk