Udendørsarrangementer

Du kan bruge kommunens veje og pladser m.m. til udendørsarrangementer som gadefest, gadeoptræden, torvedage, sportsarrangementer og lign.

Udendørsarrangementer på offentlige veje og pladser

Du skal ansøge samt have tilladelse, før du kan afholde udendørsarrangementer på offentlige og private veje.

arrangementsansøgning

Ansøgningsskemaet sendes senest 14 dage inden afholdelse af arrangementet.

Husk, at hvis du får en tilladelse, er den personlig, og kan ikke overdrages til andre. Du skal opbevare den på dig, så du på forlangende kan forevise den til politiet eller repræsentanter fra Parkeringsservice.

Drejer din ansøgning sig om tilladelse til benyttelse af parker og naturområder, bedes du kontakte:

Center for By, Land og Vand 

 Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk