Udendørsservering

I Helsingør Kommune er det generelt gratis at benytte offentligt vejareal til udendørsservering foran den enkelte virksomheds facade, jf. gældende regler.

Den generelle tilladelse - Gademanualen

Der gælder en generel tilladelse til at bruge arealet foran egen virksomheds facade. Dette er gratis. Vær opmærksom på, at alle retningslinjer i Gademanualen til enhver tid skal overholdes. Du er som indehaver selv ansvarlig for at kende øvrige regler samt indhente øvrige tilladelser.

Gademanual

Øvrige tilladelser

Hvis du ønsker at benytte vejarealer, der ikke er omfattet af den generelle tilladelse, skal du ansøge Helsingør Kommune om dette. Der skal betales afgift for udendørsservering, der ikke er omfattet af den generelle tilladelse.

Priserne for år 2019 er:

  • Sommerhalvåret kr. 825,00 pr. m2.
  • Vinterhalvåret kr. 275,00 pr. m2.
  • Afgiften for udeservering inde på Axeltorv er kr. 49.050,00.

Ansøgning om udendørsservering - sommer

Ansøgning om udendørsservering - vinter

Husk at vedlægge

  • Situationsplan der viser beliggenhed og ønskede arealstørrelse.

Hvis etableringen af udendørsservering skønnes at give anledning til færdselsmæssige problemer, forelægges ansøgningen til godkendelse hos Nordsjællands Politi. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Parkeringsservice i Center for By, Land og Vand.

 

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk