Vareudstilling, skilte og reklamer

Læs om betingelserne for vareudstilling, skilte og reklamer.

Udstillingsarealer

I Helsingør Kommune er det gratis at benytte udstillingsarealet ud for egen forretnings facade jf. gældende regler.

Den generelle tilladelse

Der gælder en generel tilladelse til at bruge arealet foran din forretnings facade. Hvor langt arealet kan strække sig fra facaden og ud imod vejarealet, afhænger af vejens status og udformning.

Helsingør Kommunes vejarealer skal tilgodese mange formål og mange forskellige funktioner. Det er derfor vigtigt, at du som forretningsdrivende respekterer og ikke overskrider de angivne udstillingsarealer af hensyn til brandveje, trafiksikkerhed og anden tilgængelighed jv. Gademanualen.

Gademanual

 
 

Forretningsskilte i byområder

Det kræver altid tilladelse fra Helsingør Kommune at sætte et forretningsskilt op på sin ejendom.

Hvis der er en lokalplan for området, vil det i reglen fremgå af paragrafferne, hvilke muligheder der er for at skilte. Ellers er det Helsingør Kommunes "Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005", der er gældende (Byggelovens §6D).

Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltningen skal tilpasses omgivelserne og samtidig lede den besøgende frem til din forretnings indgang. Der må kun skiltes for den forretning, som er i ejendommen og kun med forretningens navn. Der kan opsættes ét facadeskilt tilpasset bygningen og evt. også ét udhængsskilt, der maksimalt må være 0,5 m2 stort og række 1 meter ud fra bygningen, ligesom der skal være en frihøjde på 2,20 m. over fortovet. Belysning af skilte og deciderede lysskilte må ikke være til gene for naboer og trafikanter.

Hvis ejendommen ikke har facade direkte mod vej, kan der ved indkørselsvejen opsættes et fritstående skilt i indtil 1,5 meters højde og med et maksimalt areal på 0,75 m2. Supermarkeder, benzintanke m.v. kan få tilladelse til dobbelt højde og størrelse, men et skilt må dog aldrig være højere end bygningernes nedre tagkant. Der må kun opstilles én flagstang for hver forretning.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk