Arbejdsklausuler

Der anvendes arbejdsklausuler i alle bygge-, anlæg- og tjenesteydelseskontrakter. Derved konkurrerer alle leverandører på lige vilkår.

Der føres stikprøvevis kontrol med, at arbejdsklausulerne overholdes.

For at læse Helsingør Kommunes arbejdsklausul, klik på nedenstående link og dokumentet vil blive åbnet i pdf

Arbejdsklausuler

Vejledning til arbejdsklausuler