Partnerskabsaftale

Partnerskabsaftalen er indgået mellem Helsingør Kommune, Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Dansk Byggeri Nordsjælland.

Partnerskabsaftalen har til formål at:
- Skabe lærepladser til elever på byggefaglige erhvervsuddannelser, der vil fastholde elever i uddannelse og forebygge frafald.
- Sikre fremtidig faglært arbejdskraft gennem en tidlig indsats for øget kendskab til erhvervsuddannelserne hos folkeskoleelever, forældre, lærere og vejledere.
- Ved fornyelsen af denne partnerskabsaftale i 2017 er det en ambition, at kommunens folkeskoler indgår i partnerskabsaftalen som et led i folkeskolereformens mål om sammenhæng mellem skoler og det omkringliggende samfund – i form af uddannelse og job samt den åbne skole.

For at læse Helsingør Kommunes partnerskabsaftale, klik på nedenstående link og dokumentet vil blive åbnet i pdf.