Små- og mellemstore leverandører

Delaftaler og konsortier

Helsingør Kommune har fokus på at sikre de bedst mulige rammer for konkurrenceudsættelse af det enkelte udbud/annoncering, med henblik på at sikre den rigtige kvalitet til den bedste pris.

Baseret på markedsanalyser  udarbejdes udbudsmaterialet, så optimal konkurrence muliggøres. Markedsanalysen vil i nogle situationer vise, at opgaven bedst ville kunne varetages af en større virksomhed. I andre situationer vil markedsanalysen vise, at bud fra små- og mellemstore virksomheder vil bidrage til en skærpet konkurrence. 

For at muliggøre små- og mellemstore virksomheders deltagelse, vil Kommunen bl.a. have fokus på at opdele større opgaver i delaftaler. 

Små- og mellemstore virksomheder har endvidere mulighed for at indgå i et konsortie med henblik på at løse større opgaver.