Tærskelværdier

Helsingør Kommunes indkøb er reguleret af lovgivning, herunder EU udbudsreglerne og den nationale lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Det er bl.a. opgavens karakter og anskaffelsens samlede økonomiske værdi som  afgør, om et indkøb skal følge EU-udbudsreglerne, om det skal konkurrenceudsættes efter de nationale regler eller i overensstemmelse med Helsingør Kommunes indkøbspolitik.

Helsingør Kommunes indkøbspolitik

Kommunen lægger vægt på en række faktorer, når Kommunen køber ind. Kommunen stiller relevante krav til bl.a. kvalitet, pris, service, arbejdsforhold, miljø og klima. De for 2016-2017 gældende tærskelværdier kan findes på følgende link:

http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Tarskelvardier-for-20122013/

 

Varer og tjenesteydelser

Overstiger anskaffelsen DKK 1.558.409 er der tale om et EU-udbud, som tillige annonceres via Mercell.

 

Bygge- og anlægsopgaver

Bygge- og anlægsopgaver med en værdi mellem DKK 30.000 og 2.999.999 i kontraktperioden konkurrenceudsættes som udgangspunkt via kommunens leverandørlistesystem. 

Overstiger anskaffelsen DKK 3.000.000 i kontraktperioden gennemføres en licitation, hvor opgaven annonceres.

Overstiger anskaffelsen DKK 38.960.213 er der tale om et EU-udbud, der tillige annonceres.Udbud og Indkøb

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: udbud@helsingor.dk