Udbudsform

Udbud kan gennemføres på mange måder – Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tidl. tilbudsloven) og udbudsloven. Læs mere nedenfor.

Udbudsloven (bygge- og anlæg)

Opgaver, der vedrører bygge- og anlæg, og som prismæssigt overstiger DKK 38.960.213, udbydes i henhold til reglerne i udbudsloven.

Det vil altid afhænge af en konkret vurdering af opgavens art, kompleksitet mv. om den ene udbudsform skal benyttes frem for en anden.

Et EU-udbud kan gennemføres ved brug af en af nedenstående udbudsformer:

1. Offentligt udbud
Opgaven annonceres, hvorefter alle har mulighed for at afgive tilbud på opgaven.

2. Begrænset udbud
Udbuddet gennemføres i to runder. Den første runde foregår ved, at alle interesserede fremsender en ansøgning om at blive udvalgt (prækvalificeret) til at få lov til at afgive tilbud på opgaven. Den næste runde foregår ved, at Kommunen udvælger en kreds af tilbudsgivere på baggrund af de fremsendte ansøgninger og opfordrer disse til at afgive tilbud på opgaven.

3. Projektkonkurrence
Der er tale om en konkurrence mellem projekter, som indleveres til Kommunen, og som overholder de vilkår, der er fastsat i udbudsmaterialet. Der indgås kontrakt med en/flere vindere på baggrund af en beslutning truffet af en nedsat bedømmelseskomité.

Udbudsloven (varer- og tjenesteydelser)

Opgaver, der vedrører varer og tjenesteydelser, og som prismæssigt overstiger DKK 1.558.409 udbydes i henhold til reglerne i udbudsloven. Et EU-udbud kan gennemføres ved brug af en af nedenstående udbudsformer.

Det vil altid afhænge af en konkret vurdering af opgavens art, kompleksitet mv. om den ene udbudsform skal benyttes frem for en anden.

1. Offentligt udbud
Opgaven annonceres, hvorefter alle har mulighed for at afgive tilbud på opgaven

2. Begrænset udbud
Udbuddet gennemføres i to runder. Den første runde foregår ved, at alle interesserede fremsender en ansøgning om at blive udvalgt (prækvalificeret) til at få lov til at afgive tilbud på opgaven. Den næste runde foregår ved, at Kommunen udvælger en kreds af tilbudsgivere på baggrund af de fremsendte ansøgninger og beder disse om at afgive tilbud på opgaven. 

Øvrige udbudsformer

Herudover findes der en række øvrige udbudsformer, herunder bl.a. udbud med forhandling, innovationspartnerskab, Dynamisk indkøbssystem og Konkurrencepræget dialog. Disse udbudsformer forventes ikke anvendt i Helsingør Kommunes planlagte udbud.