Korrekt faktura

Når du som leverandør skal sende faktura til Helsingør Kommune, skal du være opmærksom på, at fakturaen indeholder tilstrækkelige oplysninger.

Enhver regning skal opfylde visse krav i følge momsreglerne. Reglerne gælder alle regninger, uanset om de er til en offentlig institution eller ej. I praksis indeholder mange regninger for få oplysninger.

Følgende oplysninger er lovpligtige for alle regninger:

 • Sælgers navn og adresse
 • Købers navn og adresse
 • Fakturadato (udstedelsesdato)
 • Fakturanummer
 • Sælgers CVR-nr eller SE-nr
 • Den dato, hvor levering af varerne eller tjenesteydelserne foretages eller afsluttes, forudsat at en sådan dato er forskellig fra fakturadatoen
 • Betalingsdato
 • Mængden og arten af leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Det momsbeløb, der skal betales
 • Fakturatotal

Dertil kommer de særlige oplysninger, som skal på en regning til det offentlige:

 • Kundens EAN-nummer
 • Kundens personreference evt. ordrenummer
 • evt. afdelingens/institutionens kontostreng (hvis denne er oplyst v. bestilling)