Byggeprojekter

1

Jeg skal bygge - hvad gør jeg?

Du skal søge om en byggetilladelse hos Byg og Miljø på www.bygogmijloe.dk.

2

Hvornår skal jeg søge tilladelsen til at bygge?

Når du skal bygge til - dvs. udvider dit areal. Der er dog en række undtagelser, men det er bedre at søge en gang for meget end en gang for lidt. Uanset hvad, så skal reglerne overholdes. 

3

Hvad skal jeg sende ind, når jeg søger om tilladelse?

En ansøgning og tegninger. Tegningerne vil typisk være situationsplaner, plan og facadetegninger. Det er meget vigtigt, at du har tegnet alt relevant på dine tegninger, målsat den og skrevet arealer på. 

4

Hvor lang tid tager det at få sin tilladelse?

Vi sagsbehandler, så hurtigt vi kan. Jo bedre dit ansøgningsmateriale er jo hurtigere, kan du typisk få din afgørelse.

5

Når jeg har fået min tilladelse. Kan jeg så bygge, når jeg vil?

Du skal starte med at bygge inden for et år. Ellers bortfalder tilladelsen, og du skal starte forfra. 

6

Skal jeg gøre noget, når jeg har fået min tilladelse?

Når du har får din tilladelse, er der typisk skrevet en række vilkår, du skal opfylde. Når disse vilkår er opfyldt, er byggesagstilladelsen gyldig. De to efterfølgende punkter viser en række vilkår, man skal være opmærksom på ved byggeriets start og afslutning.  

7

Ved byggeriets start

Ved byggeriets start er der seks vilkår, man skal være opmærksomme på.

 1. Før du starter byggearbejdet, skal du sende dokumentation for, at det eksisterende enfamiliehus/sommerhus er revet ned.
 2. Giv besked, når du sætter byggeriet i gang på blv@helsingor.dk eller gennem Byg og Miljø.
 3. En landinspektør skal afsætte bygningen, og afsætningsplanen, sendes inden du sætter byggearbejdet i gang.
 4. Du skal sende os en byggelinje- og servitutattest senest, når du giver besked om, at byggearbejdet er afsluttet.
 5. Du skal anlægge mindst to parkeringspladser på hver 2,5 x 5 m på ejendommen.
 6. Spildevand skal tilsluttes offentligt kloakanlæg. Når du etablerer kloakstik, skal du have tilladelse hos Forsyning Helsingør, spildevand@fh.dk, tlf: 48 40 50 50.
8

Ved byggeriets afslutning

Når dit byggearbejde er afsluttet, er der fem vilkår, du skal være opmærksom på. 

 1. Giv besked, når byggeriet er afsluttet til Center for By, Land og Vand på mail: blv@helsingor.dk eller gennem Byg og Miljø.
 2. En energikonsulent skal fortage en trykprøvning af det færdige byggeri som dokumentation for, at kravet til lufttæthed er opfyldt. Center for By, Land og Vand skal have dokumentationen, inden du færdigmelder byggeriet. 
 3. Senest når du færdigmelder byggeriet, skal du sende dokumentation for, at du har tegnet en byggeskadeforsikring, og at forsikringspræmien er betalt. 
 4. Når du færdigmelder byggearbejdet, skal du sende en energimærkning til blv@helsingor.dk eller via Byg og Miljø .
 5. Når du sender besked om, at byggearbejdet er afsluttet, skal du samtidig underskrive erklæring om at byggeriet er opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser, og at du har indsendt den nødvendige dokumentation om de tekniske forhold. Du underskriver erklæringen med dit NemID i din Byg og Miljø sag.
9

Skal jeg sende yderligere tegninger og dokumenter?

Ja, der kan opstå situationer, hvor du skal sende ekstra tegninger, info eller redegørelse ind. Det er typisk, hvis ansøgningsmaterialet er ufuldstændigt. 

10

Hvordan kan jeg få hjælp fra kommunen til at søge om tilladelse

Du kan holde et møde med en sagsbehandler. Mødet kaldes for en forhåndsdialog. Sagsbehandleren kan hjælpe dig med at forklare hvilke tegninger, du skal lave. Dermed kan du sende et så godt materiale ind som muligt. Du kan også få hjælp af en arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør, som kan tegne materialet samt rådgive. 

11

Koster det noget?

Kommunerne bestemmer selv, om det skal koste noget. I Helsingør Kommune er det gratis. 

12

Hvilke regler gælder?

Der er kort fortalt tre sæt regler, du skal være opmærksom på og skal tjekke: 

 1.  Bygningsreglementet som er det landsdækkende regelsæt.
 2. Lokalplaner/byplaner som er mere lokale regler netop for dit område. 
 3. Servitutter/deklarationer som er regler der typisk gælder for meget få ejendomme og kan være lavet af private.

Det første regelsæt er altid på spil, men det er ikke sikkert, at de to sidste regelsæt er i spil for netop din grund. Det er nemlig ikke alle steder, der er lavet lokalplaner eller servitutter.  

13

Kan jeg søge dispensation?

Ja, men det er besværligt, det tager lang tid, og det er ikke sikkert, at du får den tilladelse i sidste ende. Det er meget nemmere at søge om noget, som er inden for reglerne. 

14

Skal jeg gøre noget, når jeg er færdig med at bygge?

Når du har fået din byggetilladelse, skal du give besked til Center for By, Land og Vand, på mail blv@helsingor.dk, at du er færdig med byggeriet. Vilkårene i " Ved byggeriets start" og "Ved byggeriets afslutning" skal være opfyldt, ellers kan byggesagen ikke afsluttes.