Pladsanvisning

1

Opskrivning til daginstitution

Dit barn skal stå på den kommunale venteliste for at få en plads i en kommunal daginstitution. Skriv dit barn op, eller gå direkte til opskrivning på Digital Pladsanvisning

2

Opskrivning til SFO

Der vil altid være plads i den SFO, du ønsker til dit barn. Læs om opskrivning til SFO, eller gå direkte til Digital Pladsanvisning for at skrive dit barn op.  

3

Opskrivning til Klub

Dit barn kan starte i klub i maj det år, barnet går i tredje klasse. Der vil altid være plads i den klub, du ønsker til dit barn. Læs om opskrivning til klub, eller gå direkte til Digital Pladsanvisning for at skrive dit barn op.

4

Udmeldelse af daginstitution, SFO eller klub

I Helsingør Kommune er der en måneds opsigelse regnet fra den dag, udmeldelsen er foretaget i Digital Pladsanvisning. Gå direkte til Digital Pladsanvisning for at udmelde dit barn. 

5

Accept/afslag på fremsendt tilbud om plads i daginstitution

Når du modtager et tilbud om plads til dit barn har du fire hverdage til at acceptere eller give afslag på det fremsendte tilbud. Gå til Digital Pladsanvisning for at acceptere eller give afslag på tilbud. Læs Helsingør Kommunes optagelsesregler for yderligere information om ventelister og midlertidige pladser. 

6

Ansøgning om økonomisk friplads

For at kunne søge friplads skal hustandens samlede indkomst være under 528.200 kr. Læs om regler og fripladsgrænser, eller søg om fripladstilskud på Digital Pladsanvisning

7

Indsigelse mod genberegning af økonomisk friplads

Har du modtaget brev om genberegning af din friplads, har du mulighed for at gøre indsigelse. Læs mere om genberegning af friplads

8

Ansøgning om tilskud til pasning af eget barn

Læs om reglerne for pasning af eget barn, eller ansøg om tilskud til pasning af eget barn på Digital Pladsanvisning

9

Ansøgning om tilskud til privat pasning

Læs om reglerne for Privat Pasning, eller ansøg om tilskud til Privat Pasning. For at du kan modtage tilskud, skal den private passer være godkendt, barnet skal være noteret på den kommunale venteliste, og din kontrakt med den private passer skal være indsendt og godkendt af Pladsanvisningen. 
Ansøg om tilskud og opskriv dit barn på Digital Pladsanvisning.