Vælg daginstitution

1

Hvor finder jeg listen over daginstitutioner i Helsingør Kommune?

Se liste over alle daginstitutioner

2

Hvordan finder jeg den bedste daginstitution til mit barn?

Det er altid godt at forhøre sig i sit netværk, spørge venner, familie eller naboen om hvilken daginstitution, de vil anbefale. 

3

Hvad koster de forskellige daginstitutioner?

På Helsingør Kommunes hjemmeside kan du finde taksten for en daginstitutionsplads.

4

Mit barn har specielle behov - hvordan gør jeg?

Kontakt din sundhedsplejerske og tag en snak med pågældende om hvordan, du skal forholde dig.

5

Hvis jeg gerne vil besøge en daginstitution - hvad gør jeg?

Kontakt den pågældende daginstitution og aftal hvornår du og dit barn kan komme på besøg. 

6

Jeg vil gerne have mit barn passet hos privat passer - hvad gør jeg?

Hvis du ønsker at få passet dit barn hos en privat passer, skal du stadig have skrevet dit barn på den kommunale venteliste. Det gør du via Digital Pladsanvisning.

7

Hvordan er sukkerpolitikken hos daginstitutionerne?

De fleste daginstitutioner har en sukkerpolitik ift. uddeling af søde sager til fødselsdage eller lignende arrangementer. Du kan finde mere information på den pågældende daginstitutions hjemmeside. 

8

Er madordningen ens for alle daginstitutioner?

Det er forskelligt. I de fleste daginstitutioner får vuggestuebørnene tre måltider om dagen. Hvor børnehavebørnene får tilbudt morgen –og eftermiddagsmad, men skal selv have frokostmadpakke med.

Undtagen Børnehuset Skovparken, Troldehøj, Rosenkilden og Hellebæk, som har forældrebetalt madordning.

9

Kan jeg blive en del af bestyrelsen?

Ja, man kan deltage, hvis der er forældremøder. 

10

Hvor finder jeg åbningstiderne?

Åbningstiderne finder du på daginstitutionens hjemmeside.

11

Hvordan med lukkedage?

Du kan finde alt information om lukkedage i daginstitutioner

12

Kan mit barn holde fødselsdag?

Det er helt forskelligt hvordan daginstitutionerne fejre fødselsdage, du kan læse om hvordan fejring af fødselsdage kan forgår på daginstitutionens hjemmeside. Du kan også kontakte personalet i daginstitutionen.   

13

Økologi

Enkle daginstitutioner har Fødevarestyrelsens spisemærke. Det mærke gives ud fra hvor meget økologisk mad institutionen bruger. Fx kan en daginstitution have mærket på 30-60% økologi.

14

Aktiviteter i daginstitutionen

Det er forskelligt for daginstitution til daginstitution, hvilke aktiviteter der er i løbet af ugen. Du kan finde mere information på daginstitutionernes hjemmeside.