I sprogstimuleringstilbuddet Jordkloden har forældre været forbi for at hente materiale med hjem, da børn med særligt behov for sprogstimulering stadig skal støttes og hjælpes under Corona-krisen.