Hvor ligger hvad på tidslinjen, når den er hele jordens levetid?