Bekendtgørelse af Sundhedsloven

Begravelseshjælpen ydes som tilskud efter Sundhedsloven.