Lov om social service

Det specialiserede socialområde reguleres primært af lov om social service.