Er dyreholdet større end 15 dyreenheder?

Hvis dyreholdet er eller bliver større end 15 dyreenheder, skal du søge om tilladelse til dyreholdet efter § 10 i "Husdyrgodkendelsesloven" læs den i "Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug"