Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

Under "Husdyrgødningsbekendtgørelsen" kan du læse om de generelle regler for erhvervsmæssigt dyrehold, samt reglerne for anmeldelse af dyrehold.