Første spadestik

Fredag den 15. september tog borgmester Benedikte Kiær, sammen med udvalgsformanden for Børne- og ungeudvalget Christian Holm Donatzty og 10 elever fra alle årgangene på skolen, det
første spadestik til den nye hal.

800 skoleelever, personale og naboer, fyldte godt op på grunden hvor det gamle bibliotek tidligere lå.