Klag over dyrehold

Oplever du gener fra dyrehold fx høns, kan du få hjælp fra Center for By, Land og Vand.