Kommuneplan

For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for Helsingør Kommune.