Pensionatet i Hornbæk

Pensionatet i Hornbæk er en midlertidig boform til borgere med særlige sociale problemer.