Værd at vide om husholdningsaffald

I Helsingør Kommune findes en lang række affaldsordninger, som alle private husholdninger (boliger, husstande) skal benytte. Alle ordningerne er beskrevet i Helsingør Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald.