Vederlag

denne side kan du se byrådsmedlemmernes vederlag for at sidde i byråd og fagudvalg.